اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۶۷۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۰۴۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۹۷۵۸۴۰۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، کوچه فخرایی ، پاساژصدقی نژاد ، طبقه اول ، پلاک2/2

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • سعدی جنوبی ، کوچه فخرایی ، پاساژصدقی نژاد ، طبقه اول ، پلاک2/2

  • :
  • ۳۳۹۰۶۷۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۰۴۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آقای امیر خمسه
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۰۶۷۱۱
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۰۴۱۷۸
 

آدرس