اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۶۷۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۰۴۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۹۷۵۸۴۰۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، کوچه فخرایی ، پاساژصدقی نژاد ، طبقه اول ، پلاک2/2

بازرگانی صنعت موتور

تلفن

    • ۳۳۹۰۶۷۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۳۹۰۴۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۹۷۵۸۴۰۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    سعدی جنوبی ، کوچه فخرایی ، پاساژصدقی نژاد ، طبقه اول ، پلاک2/2